Om Andreas Lycke

Jeg har jobbet i trenings-vekt og helsebransjen i snart 20 år. Jeg er utdannet fysioterapeut, personlig trener, ernæringskonsulent og helsecoach. I tillegg har jeg spesialisering i atferdsendring/livsstilsendring og vektregulering. 

I 2018 utga jeg boken DIN VEI, som er et oppslagsverk om motivasjon og vaner, kosthold og trening. Boken er enkel og praktisk rettet, slik at den er nyttig for folk flest. Samtidig er den så forskningsbasert at den også har stor verdi for fagfolk. Du kan sjekke ut innholdet i boken på https://dinvei.lyckelivet.no/ 

Til daglig driver jeg eget firma (Lyckelivet) der jeg tilbyr individuell vanecoaching og holder kurs og foredrag både for lekfolk og fagfolk. Du kan lese mer på www.lyckelivet.no.

Gjennom nettkurs i forbedring av vaner, som jeg har valgt å kalle "Lyckevaner", vil jeg gjøre det enklere for flere å skape seg et godt liv. Jeg tror på at alle har ressursene i seg til å få det til, men at de trenger en metode som gjør det enklere å komme i gang, og mulig å fortsette over tid. Nettkurs er genialt for å å gjøre det tilgjengelig for mange, på en forståelig måte!

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.